Екстрахирани два долни полуретенирани мъдреца. Екстрахиран е зъб 15 и поставен зъбен имплант Zimmer след 2 месеца, с цел запазване на меки тъкани поради отказ от страна на пациента за небцова съединително-тъканна присадка. Инициалната стабилност е ~60 nm., което позволи имедиатното натоварване на импланта. Снимката е направена 6 месеца след имплантацията, при която не се наблюдава крестална резорбция или такава в дълбочина.