Завършва средното си образование в СОУ “Васил Левски”.
Завършва факултета по Дентална медицина към Медицински университет, гр. София.
Има интереси в областта на хирургичната дентална медицина, протетичната дентална медицина, а също така и в ендодонтията.

Допълнителни квалификации и сертификати:

Сертификат за участие в “Международен научен симпозиум”– Дентална медицина.

Сертификат за участие в клиничен семинар на тема: “Адекватна хирургия на ретинирани и полуретинирани мъдреци.” – Доц. д-р Стоян Иванов

Сертификат за участие в клиничен семинар на тема: “Изследване на пациенти и планиране на лечението в денталната имплантология – клинични и практични методи” – Доц. д-р Б. Йорданов Certificate of participation – “Science and Art in Prosthetics and Endodontics “.

Член на Български Зъболекарски Съюз.