Поставени са пет импланта в долна челюст. Предстоящо имплантиране

на още два, в областта на екстрахираните кучешки зъби.