В Дентална клиника „София Краун“ разполагаме с последно поколение дентален диоден лазер, чрез който се извършват следните манипулации: гингивоектомия, френулотомия, отстраняване на доброкачествени и злокачествени образувания, циркумцизии, разкриване на импланти, гингивопластика, биопсии, инцизии и дренаж на абсцеси, лечение на пародонтални джобове и много други. Уникалното при лазерите е, че при тях няма нужда от упойка; липсва постоперативна болка и оздравителният процес протича в пъти по-бързо и по-леко. При използването на лазер практически кървене няма, за това не се налага сложно и травматично шиене на меките тъкани. Няма неприятни стържещи звуци и вибрации, които в повечето случаи притесняват пациентите.