Нашият рентгенов кабинет към Дентални клиники Sofia Crown разполага с най-ново поколение стоматологично, рентгеново оборудване на водещия световен производител – VATECH – Южна Корея. #VATECH използват в рентгеновите си апарати уникални, патентовани технологии и усъвършенствани системи за получаване на ясни, и детайлни изображения при изключително ниски нива на облъчване с рентгенови лъчи.