Зъбният имплант представлява малък метален конус във формата на винт, който служи за заместител на липсващ зъб. Хирургично поставеният имплант в челюстната кост, играе ролята на стабилна опора за монтиране върху нея на надстройка (абатмънт). Върху тази надстройка се изгражда коронка, с което зъбът е заместен пълноценно, като част от функциониращо съзъбие.